Menu
Wat doen wij

Wij zijn fiscaal juristen/belastingadviseurs en adviseren op alle fiscale vakgebieden. Hieronder enkele voorbeelden hiervan.

SVS adviseert aan onder andere de directie van ondernemingen, coöperatieve verenigingen, investeerders en investeringsfondsen, maatschappelijke instellingen en vermogende particulieren.

Voor internationale corporate cliënten hebben wij uitgebreide ervaring op het gebied van fusies en overnames, private equity, daaronder begrepen het opzetten van investeringsfondsen, (internationale) herstructureringen, omzettingen en werknemersparticipatie-plannen. Alle fiscale en juridische aspecten van grensoverschrijdende arbeid  behoren tot onze expertise.

Wij adviseren zowel op het gebied van zakelijke belastingen als vennootschapsbelasting, loonheffingen, omzetbelasting, dividendbelasting en andere bronheffingen als op de persoonlijke belastingen als schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting en inkomstenbelasting.

Wij verzorgen ook fiscale aangiftes.

Wij kunnen assisteren in horizontaal toezicht trajecten en bij het opstellen van een Tax Control Framework (TCF). Ons kantoor gelooft in goed overleg en overreding door argumentatie. Dat houdt niet in dat er dus geen onoverbrugbare verschillen van mening kunnen blijven bestaan. In dergelijke gevallen kunnen wij terugvallen op onze ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Fusies en overnames

Wij adviseren u over alle belastingaspecten verbonden aan fusies en overnames, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast vervullen we ook een coördinerende rol bij fusies en overnames.

(intl.) Fiscale structurering

Ondernemen en investeren over de grens kan leiden tot aanzienlijke ongewenste belastingkosten. Het structureren van activiteiten houdt de belastingkosten zo laag mogelijk.

Vastgoed

Onderwerpen als overdrachtsbelasting, BTW tot de keuze van financiering zijn vraagstukken die we behandelen rond vastgoedinvesteringen, zowel nationaal als internationaal.

Belastingprocedures

Wij adviseren u inzake de inrichting van uw belastingadministratie, rekening houdend met boekenonderzoeken door de belastingdienst. Wij begeleiden u daarnaast ook bij het voeren van eventueel verweer.

Transfer pricing

Wij geven advies op maat op het gebied van transfer pricing en begeleiden uw onderneming daarin bij alle fiscale stappen. Onze uitgebreide kennis en internationale ervaring komen hierbij goed van pas.

Global Mobility

Ons Global Mobility team adviseert werkgevers en werknemers op het gebied van grensoverschrijdende arbeid  ondermeer over inkomstenbelasting, loonbelastingverplichtingen, sociale zekerheid, pensioen, 30% regeling etc.

Corporate praktijk nationaal en internationaal

In een steeds kleiner wordende wereld vervagen de verschillen tussen een nationale en internationale praktijk steeds meer. Kennis van het EU en verdragenrecht is een noodzaak voor een proactieve adviseur, niet alleen voor de omzetbelasting maar zeker ook voor de vennootschapsbelasting.

Onze nationale corporate praktijk kent een grote diversiteit aan branches die wij mogen adviseren met ook een hele diverse behoefte. Wij adviseren klanten in retail, technologie, vastgoed, media, chemie, installatie en projectontwikkeling, maar ook musea, medische instellingen, algemeen nut beogende instellingen en internationale  instituten.

Vraagstukken kunnen overnames, fusies, financieringsstructuren, fiscale eenheid, innovatiebox en dergelijke behelzen, maar ook de algemene vrijstelling in de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen als toepassing van de bestedingsreserve voor culturele instellingen. Ook documentatie van transacties binnen een groep van vennootschappen en onderbouwing van transfer pricing is niet (meer) louter een internationale aangelegenheid, zoals de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang niet een louter nationaal vraagstuk is. Acquisities, fusies, ontvlechtingen en daarmee gepaard gaande financieringen kunnen als fiscaal vraagstuk zowel internationaal als louter nationaal zijn. Hetzelfde geldt voor het opzetten of ontvlechten van beleggingsstructuren al dan niet met gebruikmaking van een commanditaire vennootschap (CV).

Op internationaal gebied is een belangrijke rol weggelegd voor EU richtlijnen en het uitgebreide netwerk van internationale belastingverdragen en investeringsverdragen waar Nederland partij bij is en waaruit onze internationale focus en aantrekkingskracht mede blijkt. Structurering via Nederland kan op diverse gebieden voordelen opleveren, zoals het belastingvrij repatriëren van winsten via Nederland door de werking van de deelnemingsvrijstelling, maar ook minimalisatie van bronheffingen op dividenden, rente en royalty’s (vaak naar nul) en de mogelijkheid om zekerheid vooraf te krijgen door het afsluiten van een Tax Ruling met de Nederlandse Belastingdienst.

Het spreekt voor zich dat wij ook adviseren over de structurering van ondernemingen in alle stadia van start tot opschaling en bedrijfsopvolging als ook de ondernemer zelf in zijn fiscale planning, estate planning, zijn oudedagsvoorziening et cetera. Voor family offices kunnen wij zowel de hele fiscaliteit als alleen de ontbrekende extra kennis leveren.

De aangifte is begin- en eindpunt voor de advisering. Wij verzorgen ook graag alle aangiftes voor bedrijf en ondernemer/directeur-aandeelhouder.

SvS en De Vreede Advocaten

Een belangrijke specialisatie van SvS is de advisering van expats en hun werkgevers. Recent zijn wij daarom een strategische alliantie aangegaan met De Vreede Advocaten. De Vreede Advocaten is een van de top kantoren in Nederland als het gaat om immigratierecht.

Door de samenwerking kunnen wij nu een compleet pallet aan services aanbieden op het gebeid van grensoverschrijdende arbeid. Het gaat daarbij om de noodzakelijke werk- en verblijfsvergunningen, kennismigrantenregeling, BSN nummers, 30% regeling, payroll, fiscaal en sociaal verzekering advies in geval van immigratie en emigratie, (internationale) loonheffingen, optimalisatie van beloningsstructuren etc.